Boris Vian

音乐家、作家、诗人
他是法国作家、诗人、抒情诗人、歌手、音乐评论家、爵士乐手(小号手)和艺术总监,还担任过编剧、翻译、讲师、演员和画家。
1920 - 1959
国籍
法国
#thegov_button_65678b6d67cfb { color: rgba(0,0,0,1); }#thegov_button_65678b6d67cfb:hover { color: rgba(49,49,49, 1); }#thegov_button_65678b6d67cfb { border-color: rgba(255,255,255,1); background-color: rgba(255,255,255,1); }#thegov_button_65678b6d67cfb:hover { border-color: rgba(255,255,255,1); background-color: rgba(255,255,255,1); }